Zaměstnanci

Čestný patron školy 

Jan Potměšil

Zaměstnanci ZŠ

Mgr. Eva Buriánová

ředitelka, učitelka v ZŠ

Mgr. Veronika Křenková

učitelka v ZŠ, třídní učitelka

Soňa Sedláčková

vychovatelka v družině,

 Bc.Pavla Stiborová - na mat. dov.

Jana Pecholtová

asistentka ped.

BSc.Blanka Kaše

učitelka angličtiny

Mgr.Alena Stiborová

učitelka VV

Zaměstnanci MŠ

Hana Budilová

vedoucí učitelka v MŠ

Marcela Šeráková

učitelka v MŠ

Soňa Sedláčková

chůva

Zaměstnanci - školní jídelna

Václava Vanžurová

Ivana Řeháková

Zázemí pro výuku tvoří

paní školnice a paní uklízečka

Eva Tůmová, Iva Kubištová