Základní a mateřská škola Vysoký Chlumec

ÚŘEDNÍ DESKA

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2019-2020

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole ve Vysokém Chlumci těmto uchazečům.

Seznam uchazečů

Uchazeč

Výsledek řízení

001

Přijat/a

002

Přijat/a

003

Přijat/a

004

Přijat/a

005

Přijat/a

006

Nepřijat/a

007

Přijat/a

008

Přijat/a

Ve Vysokém Chlumci 15.5.2019

Ředitelka školy Mgr.Eva Buriánová

Zápis do mateřské školy na rok 2019-2020

14.května ve 14.30 - 16.30

Zápis se bude konat v budově základní a mateřské školy ve Vysokém Chlumci.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Vysokém Chlumci bude přijímat žádosti zákonných zástupců dětí, které dovrší 31.8.2019 věku 3 let a mají předpoklady pro plnění ŠVP. Mimořádně mohou být i přijaty děti, které mají přiměřené rozumové a komunikační schopnosti a dosáhnou 3 let až na začátku roku 2020. Pro děti, které dovrší do 31.8.2019 věku pěti let, je předškolní docházka povinná.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou v informačním centru městyse nebo ve škole. Zákonný zástupce musí předložit doklad o trvalém bydlišti ( občanský průkaz), rodný list dítěte a očkovací průkaz.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Vysoký Chlumec.

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

  • Sourozenci již přijatých dětí.
  • Trvalý pobyt alespoň jednoho zákonného zástupce v některé z částí obce Vysoký Chlumec.
  • Věk dětí - přijímány budou děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, přednostně děti z katastru Vysoký Chlumec.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele.

Mgr.Eva Buriánová

ředitelka ZŠ a MŠ

Vysoký Chlumec, 10.4.2019

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání v roce 2019-2020


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Vysoký Chlumec.


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole ve Vysokém Chlumci takto:

Seznam uchazečů

Uchazeč

Výsledek řízení

01

Přijat/a

02

Přijat/a

03

Přijat/a

04

Přijat/a

05

Přijat/a


9.4.2019

Mgr.Eva Buriánová

ředitelka školyNabídka volného pracovního místa- částečný úvazek

Učitel/ka pro 1. stupeň ZŠ

Od 1.9.2019

Kvalifikační předpoklady: Splnění odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících (563/2004Sb.)

28.3.2019 Mgr.Eva Buriánová, řed.školy


Zápis do 1. třídy


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

pro školní rok 2019/2020

9.dubna 14.00 - 16.30 h.

Zápis se bude konat v budově základní školy ve Vysokém Chlumci.

K zápisu jsou zvány děti narozené do 31.8.2013 v doprovodu zákonného zástupce. S sebou rodný list dítěte, vyplněný dotazník a občanský průkaz.

Dotazník lze vyzvednout v MŠ nebo v inf. centru ve Vysokém Chlumci.

Mgr.Eva Buriánová

ředitelka ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec / škola / Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace

Kontakt na pověřence GDPR : MAS Sedlčansko, o.p.s., Ervín Haintz, MBA. Telefon 602 41 62 81, email: mas-sedlcansko@email.cz

Jako správce a zpracovatel osobních údajů jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci námi vedených agend. Zpracování osobních údajů probíhá dle platného znění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Práva subjektu údajů :

  • Máte právo na informaci, zda a jaká osobní data se o Vás zpracovávají. V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů.
  • Máte právo požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně.
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat písemnou žádostí, kterou doručíte osobně v úředních hodinách 10.00-12.00. Uvedete konkrétně, jaký souhlas odvoláváte.
  • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte osobně s průkazem totožnosti.

Ve Vysokém Chlumci, dne 25.5.2018 Mgr. Eva Buriánová, řed. školyPřijaté děti do MŠ v roce 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Vysoký Chlumec v roce 2018/2019
Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole ve Vysokém Chlumci těmto uchazečům.

Seznam uchazečů

Uchazeč

Výsledek řízení

001

přijata

002

přijat

003

přijata

004

přijata

Ve Vysokém Chlumci 18.5.2018

Ředitelka školy Mgr.Eva Buriánová

Zápis do MŠ pro rok 2018/2019


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2018/2019

15.května ve 14.30 - 16.00

Zápis se bude konat v budově základní a mateřské školy ve Vysokém Chlumci.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Vysokém Chlumci bude přijímat žádosti zákonných zástupců dětí, které dovrší 31.8.2018 věku 3 let a mají předpoklady pro plnění ŠVP. Mimořádně mohou být i přijaty děti, které mají přiměřené rozumové a komunikační schopnosti a dosáhnou 3 let až na začátku roku 2019. Pro děti, které dovrší do 31.8.2018 věku pěti let, je předškolní docházka povinná.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou v informačním centru městyse nebo ve škole. Zákonný zástupce musí předložit doklad o trvalém bydlišti ( občanský průkaz), rodný list dítěte a očkovací průkaz.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Vysoký Chlumec.

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

  • Sourozenci již přijatých dětí.
  • Trvalý pobyt alespoň jednoho zákonného zástupce v některé z částí obce Vysoký Chlumec.
  • Věk dětí - přijímány budou děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, přednostně děti z katastru Vysoký Chlumec.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele.

Mgr.Eva Burianová

ředitelka ZŠ a MŠ

Vysoký Chlumec, 16.4.2018

Přijaté děti do 1.třídy v roce 2018/2019


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Vysoký Chlumec.


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole ve Vysokém Chlumci takto:

Seznam uchazečů

Uchazeč

Výsledek řízení

01

přijat

02

přijat

03

přijata

04

přijat

05

přijata

5.4.2018

Mgr.Eva Buriánová,    ředitelka školy

Zápis do 1. třídy pro rok 2018/2019


Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2018/2019 se koná  3.dubna  od  14.00  do  16.00 hodin.

Zápis se bude konat v budově základní školy ve Vysokém Chlumci. K zápisu jsou zvány děti narozené do 31.8.2012 v doprovodu zákonného zástupce. S sebou rodný list dítěte, vyplněný dotazník a občanský průkaz.

Dotazník lze vyzvednout v MŠ nebo v inf. centru.

Mgr.Eva Buriánová

ředitelka ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec

Zápis se bude konat v budově základní školy ve Vysokém Chlumci. K zápisu jsou zvány předškolní děti narozené do 31.8.2011 v doprovodu zákonného zástupce. S sebou budete potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz.