Základní a mateřská škola Vysoký Chlumec 

Úkoly český jazyk 6.4.-8.4.

1.ročník

Slabikář - čtěte a doplňujte na straně 72 - 74

Písanka č. 3 - naučte se psát velké psací R, velké psací E a malé psací - strana 1 -5

https://www.youtube.com/watch?v=MqyqD6qrabk&list=PLLdDX20t5q8l8ezevIYmy28hadkdn7SIb&index=5

2.ročník

Procvičujte párové souhlásky V-F - učebnice Český jazyk str. 75, písemně do sešitu 75/cv.5,

oranžový pracovní sešit strana 29/ cv. 3,4,5  + strana 30/cv. 6

Procvičujte na webu Školákov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/V-F/cviceni.html

Čítanka strana 86 a 87 - přečíst, odpovědět na otázky (nemusíte zapisovat, ale můžete :-))

Písanka strana 12

3.ročník

Slovní druhy - předložky a spojky,  učebnice Český jazyk strana 64, 65 pročtěte - zapište definice do sešitu ze šneků. Písemně 65/cv.2

Pracovní sešit Slovní druhy strana 28 -31

Procvičujte:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e8ad50c5676f

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e8ad4d5c8c09

Písanka č.2 - strana 17

5.ročník

Přídavná jména přivlastňovací - učebnice strana 77-78- zapiš si do sešitu skloňování vzorů OTCŮV a MATČIN

Pracovní sešit (žlutý) - procvičuj na straně 14 - 17) + příspěvek ve skupině PÁŤÁCI na whatsappu.

Úkoly matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda 6.4.-8.4.

1. ROČNÍK

MATEMATIKA

S. 32

S.33

2. ROČNÍK 

MATEMATIKA

S.15

S. 16

S. 50 

PRVOUKA 1. + 2. ROČNÍK

Nakresli na formát A4 několik velikonočních tradic 


3. ROČNÍK 

MATEMATIKA

PRACOVNÍ SEŠIT

s. 12 -

PRVOUKA 3.ROČNÍK

učebnice s. 59 - přečíst a odpovědět na otázky dole v liště.

k tomuto tématu pracovní sešit s. 30

učebnice s. 60 + 61 - zkusit odpovědět na některé otázky v liště dole

k tomuto tématu pracovní sešit s. 31

5. ROČNÍK 

MATEMATIKA -

UČ 80/1

UČ 80/4

PS S. 26

 VELIKONOCE: PŘÍRODOVĚDA + VLASTIVĚDA 5.ROČNÍK

Židé slaví svátek PESACH. Je to připomínka vysvobození z Egypta.

Zjisti a napiš:

Kdo byl Mojžíš?

Co je to otroctví?

Existují dnes otroci?

Najdi příběh hrdiny dnešních dnů.

Je v našem okolí nějaká památka připomínající pobyt Židů v naší zemi?

Znáte nějaký příběh z minulosti Židů u nás?

Jak se jmenuje dnešní samostatný stát obývaný převážně příslušníky židovského národa?

PODÍVEJ SE:

https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-i-5e44192317fa7870610ed453

https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-ii-5e44192517fa7870610ed474

ODPOVĚZ:

Proč byl Ježíš ukřižovaný?

Co je podstatou křesťanských Velikonoc?

Úkoly český jazyk 2.4.-3.4.

1.ročník

Dopište písanku č. 2.

Slabikář str. 71 - naučte se písmenko G. Zakroužkujte písmenkovou rodinu G, písmenko g v básničce, čtěte slova ve sloupečku. Hledejte kolem sebe vše na G. Provedou nás zvířátka gazela a gorila. Něco o nich zjistěte.

2.ročník

Procvičujte párové souhlásky Ď-Ť. Učebnice Český jazyk str. 74 pročíst, zkusit doplnit úkoly (ústně), písemně str.74/cv.2 do sešitu.

Procvičujte na webu Školákov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/%C4%8E-%C5%A4/cviceni.html

3.ročník

Dále procvičujte příslovce. Učebnice Český jazyk str. 63/cv.2  písemně do sešitu.

Pracovní sešit Slovní druhy - str. 25-27

5.ročník

Procvičujte přídavná jména tvrdá a měkká. Pracovní sešit str. 12/cv.1

Učebnice Český jazyk str.81 - opiš si modrý rámeček do sešitu a napiš do sešitu cv.1. 


Úkoly matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda 30.3. - 3.4.

1-ROČNÍK - ZADÁNÍ PRÁCE NA 30.3. - 3.4.

MATEMATIKA

S. 28

S. 29

S. 30

S. 31

2. ROČNÍK - ZADÁNÍ PRÁCE NA TÝDEN - 30.3. - 3.4.

MATEMATIKA

s. 11

s. 12

s. 13

s. 14

s. 48

3. ROČNÍK - ZADÁNÍ PRÁCE NA TÝDEN - 30.3. - 3.4.

MATEMATIKA

66/2

66/3

66/4

67/1

dobrovolný úkol - 66/5

ZADÁNÍ PRVOUKA - týden 30.3. - 3.4.

OHEŇ -

Přečíst uč. s. 46 - 47 + encyklopedie - pojem OHEŇ

PS s. 24 -

odpovědět na otázky:

Jak od pradávna oheň slouží člověku?

V kterých dílnách a továrnách se oheň používá při výrobě?

Jak se vytvoří vysoká teplota při zapalování zápalky?

Jak může v domácnosti vzniknout požár?

Jak ošetřujeme opaření, spálení?

Co byste dělali, kdyby na vás vzplál oděv u ohniště?

Znáte nějakého dobrovolného hasiče?

Víte, kde v těchto dnech nouzového stavu v ČR dobrovolní hasiči pomáhají?

5. ROČNÍK - ZADÁNÍ PRÁCE NA TÝDEN - 30.3. - 3.4.

MATEMATIKA

PS 24/6

PS25/8

PS25/12

PS25/9

PS25/10

PS25/11

PS25/12

ZADÁNÍ PRÁCE NA TÝDEN - 30.3. - 3.4.

PŘÍRODOVĚDA

přečíst uč s. 60 - 61

Odpovědět na otázky:

Kde všude v domácnosti můžeme najít jedovaté látky?

Co se má dělat s léky, které již nepotřebujeme a jsou prošlé?

Jak se má člověk zachovat, když omylem sní větší množství léků?

Jak se zachovat, když se např. SAVO dostane na kůži?

PS s. 34 -

ZADÁNÍ PRÁCE NA TÝDEN - 30.3. - 3.4.

VLASTIVĚDA

Ústecký kraj

přečíst s. 49

Odpovědět na otázky na této stránce.

Opsat do sešitu:

ÚSTECKÝ KRAJ

HORY: KRUŠNÉ HORY

ŘEKY: LABE, OHŘE

ZEMĚDĚLSTVÍ: LITOMĚŘICE - ZAHRADA ČECH

  ŽATEC - CHMEL

PRŮMYSL: VANSDORF - TEXTILNÍ

TĚŽBA HNĚDÉHO UHLÍ - TEPELNÉ ELEKTRÁRNY -
ZNEČIŠTĚNÍ PŘÍRODY

SÍDLA - ÚSTÍ NAD LABEM, MOST, DĚČÍN,
LITOMĚŘICE

NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Úkoly ČESKÝ JAZYK 30.3. - 1.4.

Sledujte pořad TV Učí telka, pro opakování a procvičování můžete využít odkaz www.nadalku.msmt.cz 

1.ročník

Slabikář str. 69 a 70 - čtěte.

Písanka - naučte se psát psací r na straně 30. Procvičujte psaní a pomalu dopisujte písanku č.2.

2.ročník

Učebnice Český jazyk strana  72 - procvičte si párové souhlásky b-p. Písemně do sešitu 72/cv.2.  Strana 73 - párové souhlásky d-t. Písemně do sešitu 73/cv.5.

Procvičujte na webu Školákov 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/D-T/cviceni.html

Čítanka strana 69 - Přečtěte si text Mravenčí ukolébavky od Zdeňka Svěráka , pusťte na https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0 ,odpovězte na otázky ( nemusíte zapisovat). Zazpívejte si.

Písanka č.2 - strana 9 a 10.

3.ročník

Učebnice Český jazyk strana 62/cv.4 písemně do sešitu. Nad každé slovo napište číslicí, jaký je to slovní druh. 

Seznamte se s příslovci - učebnice Český jazyk strana 63. Zapište do sešitu definici ze šneka. Procvičujte příslovce v pracovním sešitě Slovní druhy na straně 23 a 24.  Hledejte na webu gramar.in

https://www.gramar.in/cs/test.php

Čítanka strana 52-53 -přečtěte si pohádku Pasáček. Odpovězte si na otázky (nemusíte zapisovat). Písanka - strana 8 a 9.

3.+5.ročník 

Pokud vám ještě zbyde čas, napište do sešitu vyprávění, jak se připravujete na Velikonoce. ( Sloh) Namalujte vajíčko nebo vyfoukněte a pomalujte - vytvořte kraslici. (VV) Vyfoťte, pošlete.


5.ročník

Přídavná jména měkká ( v 1. pádě čísla jednotného je v rodě mužském, ženském i středním stejná koncovka ...) Příklad: ten včelí úl, ta včelí královna, to včelí společenstvo. Skloňujeme podle vzoru JARNÍ - měkký vzor- v přídavných jménech měkkých píšeme  í 

Zapiš si skloňování vzoru JARNÍ z učebnice na straně 76 do sešitu.

Procvičuj v pracovním sešitě strana 7-11, můžeš procvičovat na webu pripravy.estranky - český jazyk

https://skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/PRIDAVNAJMENA6.htm 

Pročti si můj příspěvek ve skupině na whatsappu :-))Úkoly český jazyk 26.3. - 27.3.

1.ročník

Slabikář str. 68 - naučte se nové písmenko - CH. Zakroužkujte písmenkovou rodinu a písmenka v básničce. Přečtěte nová slova ve sloupečku. Provází vás chobotnice - něco o ní zjistěte :-) Chobotnice má vždy stejný počet chapadel - zjistíte kolik?? Přikládám pracovní listy.

Písanka  - naučte se psát velké psací K na straně 27.


2. ročník

Učebnice Český jazyk strana 71 - vyzkoušejte, zda dokážete správně napsat párové souhlásky ve slovech. V mluvené řeči je vyslovíme jinak, než je napíšeme uvnitř nebo na konci slov.

Je správně žapka nebo žabka? Abych to poznala, musím si říct slovo v jiném tvaru ( hodně žabek) nebo slovo příbuzné ( žabička)..... slyším b. Správně je tedy žabka.

 Zup nebo zub? (hodně zubů, 1 zoubek).....slyším b. Správně je tedy zub.

Procvičujte na webu www.skolakov.eu, 2.třída - párové souhlásky - B nebo P

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/B-P/cviceni.html

Oranžový pracovní sešit strana 28/cv.2- doplň b nebo p a slova napiš.


3.ročník

Pracovní sešit Slovní druhy - procvičovat slovesa str. 18 - 22. Můžete zkusit hledat na gramar.in.

https://www.gramar.in/cs/test.php

5.ročník

Skloňování přídavných jmen tvrdých podle vzoru MLADÝ

Žlutý pracovní sešit str.6.  Procvičujte na gramar.in.

https://www.gramar.in/cs/test.php

Úkoly český jazyk 23.3. - 25.3.

Máme zdarma přístup na www.alfbook.cz, heslo: ucimesedoma

Vyzkoušejte, je tam spoustu testů k opakování. Skvělé je, že se nemusíte ani registrovat ani stahovat žádný SW. Přihlašte se, vyberte předmět a látku. Vypadá to moc dobře. Bude to zdarma pouze po dobu zavření škol. Tak neváhejte.

1.ročník

Slabikář- str.66-67, naučte se nové písmenko - Ř. Zakroužkujte písmenkovou rodinu a nová písmenka v básničce. Vybarvěte obrázek. Čtěte a plňte úkoly podle zadání. Přikládám v příloze pracovní listy. Bude vás provázet zvířátko řasovník - přikládám pro rodiče info ( jiné zvířátko na ř jsem nenašla - každým písmenkem nás provází zvířátko :)).


Písanka č.2 - str.17- naučit psát psací k. Pokud budete mít čas, zkoušejte psát slova a věty až do str. 26. Nemusíte vše, vybírejte. Stačí vždy obtáhnout tvar a napsat 2 slova.

2.ročník

Učebnice Český jazyk str. 70 - Přečtěte si, co jsou slova příbuzná. Zapište si nadpis SLOVA PŘÍBUZNÁ do školního sešitu ( je jedno jakého - ČJ1 nebo ČJ2) a opište text ze žlutého rámečku. Písemně do sešitu str.70/cv.4 tvořte slova příbuzná a vyznačte pastelkou ve slovech kořen.

Příklad: led - ledovec - lednička - ledový atd.... led je kořen slova...

Procvičujte tvrdé a měkké slabiky na internetu na webu https://www.gramar.in/cs/test.php

3.ročník

Pracovní sešit Slovní druhy - str. 15 - 17 procvičuj číslovky. Učebnice Český jazyk str. 61. Slovesa - zapsat definici do sešitu (šnek). 

Přečíst a procvičit úkoly na stránce, tvořit slovesa při pozorování denních činností.

Písanka č. 2 - str.7

Čítanka str. 50-51 - přečti si švédskou pohádku Chytrost a laskavost 

5.ročník

Procvičujte přídavná jména tvrdá, opište si do sešitu skloňování vzoru MLADÝ - učebnice str. 75 ( Vím, že to máte na tabulce, ale opisováním se také učíte :-)) Zkuste v pracovním sešitě (žlutém) str. 3-5

Úkoly český jazyk 19.3.- 20.3.


1.ročník

Písanka č.2  -  str. 14-15 trénovat psaní slov (každé slovo stačí 2x, ale předem si vzor pečlivě obtáhněte, vymyslete si na slovo větu a zkuste nacvičit slovo nejprve na papír ).            Nacvičit psaní psacího D na str. 16

Slabikář str. 65 - článek Výlet. Můžete si zkusit udělat výlet do lesa, v lese sundat roušku a užívat jaro.


2.ročník

Oranžový prac.sešit str.22 - opakovat tvrdé a měkké slabiky.

Učebnice Český jazyk strana 69 - přečíst a procvičit ústně. Cvičení 69/4 písemně podle zadání do sešitu.

3.ročník

Pracovní sešit Slovní druhy - pročíst, ústně vyzkoušet a doplnit strany 9 - 13 ( na str. 13 jen cvič.1-3) .

Učebnice Český jazyk str.59 . Číslovky - zapsat definici do sešitu (šnek).

Písemně do sešitu 60/4.

5.ročník

Sloh - e-mail na téma Jak se mám doma. Oznámení o zápise do 1. třídy

viz.úřední deska

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Úkoly z českého jazyka od 16.3. do 18.3.

1.ročník

Písanka č.2   V písance natrénovat psaní psacích písmen I, d - str. 12-13.

Slabikář str. 63-64. Podívejte, jak se mohou plést písmenka b,p,d. Vypadají podobně. Kupte si nějaký časopis pro děti, vezměte 3 pastelky a hledejte je...:-)) Vezměte si zrcátko a sledujte, co udělá s písmenky b,p,d obraz v zrcadle. Poznáte, jak je moc důležité si zapamatovat a procvičit jejich tvar, aby se nám při čtení nepletla. Pamatujte, co jsme si již říkali: b je babička co má bříško, d je dědeček, co má zadeček, p je ptáček. Tvořte slova, v kterých tato písmenka jsou.

Zkuste sledovat.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001/

2.ročník

Učebnice ČJ str. 68 - POPIS OSOBY - pročíst celou stranu, odpovědět si na otázky. Písemně - nakreslete do sešitu čarodějnici podle popisu v učebnici, dejte jí jméno. Do sešitu popište někoho ze své rodiny, třeba maminku nebo tatínka nebo babičku...

Pracovní sešit oranžový str. 21

Písanka č.2 - str.8

Čítanka str. 68 Jak Čumbrnka vynalezl měsíc - přečíst a zapsat si do sešitu na čtení.

3.ročník

Čítanka - str. 46-47 O chlapci a vílí holčičce, zapsat do sešitu na čtení a odpovědět na otázku č.1.

Písanka č.2 (modrá) str.5,6

Pracovní sešit Slovní druhy - doplnit cvičení na str. 4,5,6 + zájmena.

Učebnice str. 60 procvičit, zapsat si do sešitu definici číslovek (šnek), písemně do sešitu cvičení 60/4,5

5.ročník

Prac. sešit PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN HRAVĚ - celý doplnit ( vše, co chybí), udělat písemně opravy do sešitu, psát celé věty nebo slovní spojení, jinak oprava nemá smysl.

Pracovní sešit PROCVIČUJEME PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN (žlutý) - str.2.


Úkoly z českého jazyka od 11.3. do 13.3

1.ročník

Písanka: str. 10 - 11, prosím pomoct dětem s nácvikem psacích písmen L,T. Pokud by špatně natrénovaly, těžko by se návyku zbavovaly.

Slabikář str.60 - 62. Vzhledem k tomu, že jsme se již písmenko B učili na začátku roku, neměl by pro děti být problém samostatně pracovat. Na str.61 zakroužkovat písmenkovou rodinu b,B + v říkance písmenka b,B. Čtení by měly děti zvládnout samy, budou potřebovat trochu pomoct s doplňovačkami.

2.ročník

Učebnice str. 67/cv.2 písemně do sešitu (jedno jakého). Na vyznačení souhlásek - cv.a) použít červenou a modrou pastelku, na samohlásky žlutou.

Pracovní sešit oranžový - str.20.

Čítanka str.56-57 přečíst článek Veverky, myši, jezevec. Zápis do sešitu na čtení, odpovědi na otázky.

Písanka - dopsat až do strany 7.

3.ročník

Učebnice str.59 - opsat z učebnice příklady zájmen do sešitu.

Str.59/cv.2 Opiš do sešitu přísloví a žlutou pastelkou označ zájmena.

Str.59/cv.3 Opiš do sešitu hádanky, červeně označ podstatná jména, modře označ přídavná jména.

Procvičovat slovní druhy (1,2,3) na webu Školákov www.skolakov.eu

Čítanka st.44 -45 O zlaté kapce - přečíst + zápis do sešitu na čtení, odpověď na otázku 6 do sešitu.

Písanka - dopsat růžovou písanku ( kdo nestihl). Modrá písanka do strany 4.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

5.ročník

Učebnice str. 74 - opsat do sešitu z rámečku definici přídavných jmen. Perfektně procvičit pádové otázky podle tabulky (latinské termíny NE! )

Přečíst si rod a číslo přídavných jmen. Zopakovat si přídavná jména z předchozích ročníků na webu Školákov www.skolakov.eu

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

Procvičovat skloňování podstatných jmen na webu Školákov www.skolakov.eu

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-tridaOZNÁMENÍ O ZMĚNĚ - DRUŽINA

Ve Vysokém Chlumci 29.1.2020

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY V ŠD

Oznamujeme, že z provozně organizačních důvodů dochází ke změně provozní doby ve školní družině s platností od 10.února 2020.

Ranní družina bude od 7.00 hodin, odpolední družina do 15 hodin.

Důvod: Dlouhodobé onemocnění učitelky MŠ

Platnost: Do odvolání

Mgr. Eva Buriánová


Ve čtvrtek 23.1. a 30.1. odpadá odpolední výuka z organizačních důvodů.

Info 4.11.2019

INFORMATORIUM

 • VÁNOČNÍ FOCENÍ (dle zájmu) bude ve čtvrtek 7.11. od 8.30.
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY chystáme na čtvrtek 21.11. od 16 hodin.
 • Děti mají ve škole často rýmu. Prosíme, aby měly krabici papírových kapesníků.
 • Ve středu 6.11. se symbolicky připojujeme k celostátní stávce pedagogů, provoz ve škole bude omezen (odpadá odpolední výuka, o děti bude postaráno). Kroužky budou.

Podzimní prázdniny

V úterý a středu 29.10.- 30.10. jsou v ZŠ podzimní prázdniny. Ve školce a v jídelně je v tyto dny přerušen povoz.

Výlet do Prahy - 25.10.2019

Děti dostaly info k výletu do Rudolfina.

Schůzka rodičů - MŠ

Ve středu, 9.10. se koná schůzka rodičů dětí MŠ - začátek v 15.30.


Kroužky

Od 1.10. začíná činnost zájmových kroužků. V letošním roce se mohou děti přihlásit na kroužek angličtiny a na kroužek keramiky. 

Kroužek angličtiny - každou středu od 13 do 14 hodin, kroužek vede pan M. Kaše, cena -sponz. dar firmy BK English

Kroužek keramiky - 1x za 14 dní vždy ve středu od 14 do 15 hodin, 1. hodina  již 2.10., cena 300Kč ( na celý rok)

Pozvánka na schůzku rodičů prvňáčků

Sejdeme se 24.9.2019 v 15 hodin v učebně 1. třídy.

Focení prvňáčků - náhradní termín

V pondělí, 9.9., neproběhlo focení, které bylo v plánu, z důvodu nepřítomnosti jednoho prvňáčka. Náhradní focení bude začátkem příštího týdne - 15.9. 

Info - týden 24.-28.6. + info pro rodiče budoucích prvňáčků

V posledním týdnu školy nebude odpolední vyučování, žáci přinesou vyčištěné učebnice.

Připomínám, některé děti nemají zaplacenu školní družinu za celý rok.

Ve středu zveme na zahradní slavnost - začátek v 15 hodin. Ve čtvrtek bude sportovní den.

Rodiče budoucích prvňáčků dostanou písemné informace, kde bude uveden seznam pomůcek a další pokyny. Nekupujte desky na písmenka ani krabičky na svačinu. Děti dostanou krabičky na svačinu od firmy Laktea. Dále děti obdrží balíček s pastelkami, vodovkami atd. v hodnotě 200 Kč.  Přezůvky pořiďte, prosím, se světlou podrážkou. 

Sledujte od 20.srpna web školy.

Eva Buriánová

Informace ke školnímu výletu

Ve středu, 5.června 2019, jedeme na školní výlet do Domu přírody Blaník, kde máme objednaný zábavně-naučný program. Čeká nás také naučná stezka na Velký Blaník.

Budeme odjíždět v 8 hodin ráno od školy. Plánovaný návrat kolem 15.hodiny.

S sebou 2 svačiny, pití, sportovní obuv a oblečení. Případně pláštěnku nebo kšiltovku a opalovací krém - podle počasí.

Změna provozní doby školní družiny 

- od 20.5.2019

Provozní doba školní družiny se mění od 20.5.2019. Ranní družina začíná v 6.45hod.

Mgr.Eva Buriánová

Zápis do mateřské školky na rok 2019/2020

14.května ve 14.30 - 16.30

Více viz. úřední deska (sloupec vlevo)

Pozvánka na schůzku rodičů předškoláků

 - ve středu, 27.března 2019

Zveme rodiče předškoláků  na informativní schůzku, kde bychom rádi představili koncepci vzdělávání v naší škole. Schůzka se  koná v 1. patře ZŠ (za přítomnosti zástupce městyse Vysoký Chlumec). 

Začátek v 16.00 hodin.

Program:

-informace o vzdělávání v ZŠ Vysoký Chlumec

-vybavení školy a pomůcky, školní zahrada

-výuka čtení metodou SFUMATO

-výuka matematiky Hejného metodou

-program UČÍME SE VENKU

-finanční podpora městyse Vysoký Chlumec - zřizovatele školy


Mgr.Eva Buriánová,  Mgr.Veronika Křenková

Den otevřených dveří - 26.3.2019

Zveme všechny zájemce k nahlédnutí do málotřídní školy. Víte jak vypadá v takové škole výuka? Přijďte se podívat 26. března 2019 do základní školy ve Vysokém Chlumci. Od 8 hodin do 10 hodin budete mít možnost nahlédnout do výuky matematiky nebo českého jazyka, prohlédnout si učebny, pomůcky a výtvarné práce žáků. Odpoledne od 14 hodin až do 16 hodin rádi seznámíme všechny zájemce s koncepcí a vybavením školy. Představíme program UČÍME SE VENKU a podíváme se  na školní zahradu.

Eva Buriánová, Veronika Křenková


Plavecký výcvik

Informace ke kurzu plavání ve školním roce 2018/2019.

Od 20.3. 2019 do 17.4.2019 absolvují žáci 1. - 5. roč. ZŠ Vysoký Chlumec vždy ve středu povinný plavecký výcvik v rámci hodin tělesné výchovy. Současně se plavání zúčastní i předškoláci z MŠ.  Žáci ZŠ absolvují 10 lekcí, děti z MŠ 5 lekcí. Cena lekce je 60Kč.

Výcvik bude probíhat v plaveckém bazénu v Příbrami, žáci budou mít zajištěnu dopravu autobusem od školy a po výuce zpět. V období výcviku dojde ke změně rozvrhu vyuč. hodin, v pondělí nebude hodina tělesné výchovy, v pátek nebude hudební výchova, žáci 4.a 5. ročníku nebudou mít po dobu výcviku pracovní činnosti.

Výcvik školáků hradí škola, plavání předškoláků rodiče. Náklady na dopravu budou poskytnuty z dotace.

1. lekce - ve středu 20.3. (od 8.45 do 10.15 h. v Příbrami), odjezd ze školy v 7.25, návrat kolem 11.30 na oběd.

Změna rozvrhu:

Pondělí 3.h. ( místo TV) - Čj ( 1.a 2.roč.), M (4. a 5.roč.)

Čtvrtek 3.h. - PČ (1.a 2.roč.), PŘ (4.a 5.roč.)

Pátek 4.h. (místo HV) - Čj (1.a 2. roč.), Vl. (4.a 5.roč.)

Potřeby a vybavení:

Do tašky či batohu: plavky, sprchový gel, šampón, hřeben, ručník (osušku), sáček na mokré věci, koupací čepici dle vlast. uvážení( není nutná), svačinu, pití, případně sáček a léky proti nevolnosti do autobusu.

Zápis do 1.třídy

pro školní rok 2019/2020

9.dubna 14.00 - 16.30 h.

Zápis se bude konat v budově základní školy ve Vysokém Chlumci.

K zápisu jsou zvány děti narozené do 31.8.2013 v doprovodu zákonného zástupce. S sebou rodný list dítěte, vyplněný dotazník a občanský průkaz.

Dotazník lze vyzvednout v MŠ nebo v inf. centru ve Vysokém Chlumci.

Mgr.Eva Buriánová, řed.školy


Připomenutí provozní doby školní družiny

Vážení rodiče, provozní doba školní družiny začíná v 7.00. Pokud někdo potřebuje z vážných důvodů dítě umístit do družiny před touto dobou, domluvte se, prosím, s vychovatelkou ŠD nebo řed. školy. Pouze po individuální dohodě  je možné, aby dítě počkalo v MŠ.


Info 21.1.2019

Tento týden nás čekají písemky:

ÚT - MA - 4.+5. roč. 

ST - ČJ - 2.roč.,  PŘ - 4.+5. roč.

ČT - VL - 4.+5.roč.,  PRV - 2.roč.

- MA - 2.roč., ČJ - 4.+5.roč.

V úterý, 22.1., bude od 14 h.kroužek angličtiny.

Ve středu bude dobrodružná výprava pro čtenáře - min. 4 knihy přečtené (Štěpánka 3 - jede také). Pojedeme do Sedlčan do muzea výstavu motýlů a pak do cukrárny. Odjezd z Vysokého Chlumce 12.58, předpokládaný návrat 15.05. Malé kapesné s sebou.
Ve čtvrtek pokračuje keramické tvoření pro rodiče. Je stále možnost se připojit.
V pátek bude opět turistický kroužek (dlouho nebyl). Pokud bude sníh, půjdeme na boby.
V pátek je také hudebka - 8 žáků  nemělo flétnu. Někteří neměli  nůžky. Prosím o pomoc. 

Příští týden - 31.1. žáci dostanou pololetní vysvědčení a ten den odpadne odpolední vyučování. Výuka tedy ve všech ročnících skončí v 11.35.
Připomínám, že 1.2. jsou pololetní jednodenní prázdniny. Jarní prázdniny nás čekají od 11.3. do 17.3.
--
Veronika Křenková
s.tereza@email.cz

Vánoční besídka

Zveme rodiče dětí na vánoční besídku, která se koná ve středu 19.12., v 15.30 v tělocvičně školy.

Zároveň pořádáme prodejní vánoční jarmark.


Vánoční fotografování

-proběhne pro MŠ i ZŠ v úterý, 20.11.2018. Začne se ve školce v 8.15.

Pozvánka na tvořivé odpoledne do školky

Ve středu, 21.11., bude ve školce společné tvořivé odpoledne rodičů a dětí - začátek v 15.30h.

Rodičovská schůzka

Dne 20.11. se v ZŠ od 16 hodin  uskuteční rodičovská schůzka.

Program:  čtvrtletní hodnocení 

                  

Podzimní prázdniny

29.10. a 30.10. mají školáci podzimní prázdniny.

Nabídka zájmových kroužků v roce 2018/2019

KROUŽEK ANGLIČTINY - úterý 14,00-15,00 -

2x za měsíc - první lekce 9.10.

250,-Kč

KROUŽEK KERAMIKY - čtvrtek od 14,00 - 15,30hod -

2x za měsíc - první lekce 11.10.

200,- Kč

TURISTICKÝ KROUŽEK - pátek po obědě 12,15hod

dle počasí 1x za 14 dnů -

první lekce 5.10. - 50,- Kč

INFORMATORIUM 13.9.2018

 • V úterý 18.9. jedeme do ekocentra ve Vlašimi. Máme objednaný program o zvířatech. Odjezd 8h od školy, příjezd kolem 12hod, přijedeme na oběd. Žáci budou mít s sebou svačinu, pití, sportovní oblečení.

 • Schůzka rodičů prvňáků je v úterý  18. 9. od 15,30hod.
 • 19.9. odpadá odpolední vyučování.

 • Informace, fotky ze školy je možné najít na stránkách https://www.skolachlumec.eu/
 • -školní akce, novinky, nástěnka
 • Děti byly pozvány na cyklistický závod 6.října do Bratříkovic u Nechvalic. Podrobné informace www.opravyelektrokol.cz

NABÍDKA ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Milí žáci a rodiče. Toto je seznam doporučené literatury na tento školní rok pro 2. ročník. Děti si je mohou půjčit ve školní knihovně. Pokud žák/žákyně přečte jednu knihu za měsíc, tak se může zúčastnit dobrodružné výpravy, kterou připravujeme. Prosím o pomoc při každodenním čtení, povídání si o obsahu knížek, o ilustracích, popřípadě o autorech knih. Na konci přečtené knížky žák/žákyně vyplní pracovní list pro danou knihu.

Přeji všem mnoho krásných společných chvil nad dětskou knížkou.

Veronika Křenková                  

ČETBA 2. ROČNÍK

DOPORUČENÉ KNIHY - NABÍDKA ŠKOLNÍ KNIHOVNY

 • DOBA KAMENNÁ - INSA BAUEROVÁ
 • VIKINGOVÉ - RAINER CRUMMENERL
 • PIRÁCKÁ NAUKA - RAINER CRUMMENERL
 • VŠE O DELFÍNECH - RAINER CRUMMENERL
 • NEBOJME SE STRAŠIDEL - GUNTER PREUß
 • KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI - ARNOLD LOBEL
 • KVAK A ŽBLUŇK OD JARA DO VÁNOC - ARNOLD LOBEL
 • NATÁLČIN ANDULÁK - IVONA BŘEZINOVÁ
 • ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA - ZUZANA KOVAŘÍKOVÁ
 • F JAKO FÍK - IVONA BŘEZINOVÁ
 • JAK SE VOJTA ZTRATIL - PETRA BRAUNOVÁ
 • PETR A PETRA - ASTRID LINGRENOVÁ
 • DRÁČEK S ČERVENÝMA OČIMA - ASTRID LINGRENOVÁ
 • STRAŠIDLO SUŠINKA - ASTRID LINGRENOVÁ
 • JÁ JEŠTĚ NECHCI JÍT SPÁT - ASTRID LINGRENOVÁ
 • KUBA NECHCE ČÍST - PETRA BRAUNOVÁ
 • ŠŤASTNÝ SKŘÍTEK - MAX BOLLIGER
 • ZAMILOVANÉ STRAŠIDLO A JINÉ PŘÍBĚHY - MARLIESE AROLDOVÁ
 • TO JE LONDÝN - MIROSLAV ŠAŠEK
 • TO JE PAŘÍŽ - MIROSLAV ŠAŠEK
 • JAK ZVÍŘATA SPÍ - MARIE ŠTUMPFOVÁ


 • SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY 4. A 5. ROČNÍK
  • KLUCI, DAREBÁCI A PES - ASTRID LINGRENOVÁ
  • PAN SMRAĎOCH - DAVID WALLIAMS
  • NAŠE MÁME JE BOSORKA - GABRIELA FUTOVÁ
  • JIRKOVA ZÁZRAČNÁ MEDICÍNA - ROALD DAHL
  • MATYLDA- ROALD DAHL
  • DRUJDOVO TAJEMSTVÍ - RENEÉ HOLLEROVÁ
  • ÚTOK NA POMPEJE - FABIÁN LENK
  • SPIKNUTÍ PROTI HANIBALOVI - FABIÁN LENK
  • CÍSAŘ V OHROŽENÍ RENEÉ HOLLEROVÁ
  • ZRADA V ARÉNĚ - FABIÁN LENK
  • ČAROVNÁ ZIMA - TOVE JANSSONOVÁ
  • NEUVĚŘITELNÉ ZÁŘÍ - PETR BRAUNOVÁ
  • OCHLAPCI, KTERÝ SPADL Z NEBE - PETRA BRAUNOVÁ
  • EMA A KOUZELNÁ KNIHA - PETRA BRAUNOVÁ
  • STŘEDA NÁM CHUTNÁ - IVA PROCHÁZKOVÁ
  • BRATŘI LVÍ SRDCE - - ASTRID LINDGRENOVÁ
  • VIKINSKÁ PRINCEZNA - ZUZANA FRANTOVÁ
  • BÍLÁ PANÍ NA HLÍDÁNÍ - PAVEL BRYCZ
  • DRAČÍ POLÉVKA - ALENA JEŽKOVÁ
  • DANNY MISTR SVĚTA - - ROALD DAHL
  • RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA - ASTRID LINDGRENOVÁ
  • LENTILKA PRO DĚDU EDU - IVONA BŘEZINOVÁ
  • KALLE ZASAHUJE - ASTRID LINDGRENOVÁ
  • PAST NA ALEXANDRA
  • JAK SE STÁT DETEKTIVEM
  • O HOLČIČCE Z JINÉHO SVĚTA
  • ZACHRAŇTA FARAÓNAZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

V pondělí, 3.září, proběhne v učebně 1. třídy v 1. patře školy slavnostní zahájení nového školního roku. 

- Prvňáčci si vezmou školní aktovky.  Proběhne přihlašování k docházce do školní družiny a do školní jídelny.  Všichni žáci dostanou platný rozvrh a obdrží potřebné informace do nového školního roku. Program 3.9. bude odhadem do 9 hodin. Družina a školní jídelna bude pro školáky v provozu až od úterý, 4.září.

Prvňáčci budou mít v úterý a ve středu výuku pouze do 9.45. Pak mohou zůstat v družině nebo odejít s doprovodem domů. Od čtvrtka se již budou učit dle platného rozvrhu.

MŠ - Děti ve školce mají první den nového školního roku rozvrh až do 16 hodin, jídelna je pro ně v provozu. Nové děti a jejich rodiče obdrží ráno veškeré potřebné informace k docházce. S sebou hlavně přezůvky.


ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Info 20.6.2018

 • Ve čtvrtek 21.6. jsme pozváni do školy v Počepicích, kde předvedou své představení děti z ZUŠ Sedlčany. Vyjdeme ráno do Počepic pěšky, zpět se vrátíme autobusem.

Vybíráme 20,-Kč vstupné + 6,-Kč na autobus.

 • 26.6. pojedou žáci 5. a 4. ročníku do Prahy.

Poznávací okruh - Petřín, Pražský hrad, Malá strana, Staré město......

Odjezd 7.34 z Chlumce. Předpokládaný návrat 18.34h.

Sraz ve škole 7.15h

S sebou: svačinu, pití, dle počasí - kšiltovka, deštník...peníze- kapesné.

Cesta a vstupy hrazeny ze sponzorského daru.

 • Příští týden není odpolední vyučování.
 • V pondělí žáci odevzdají učebnice. Poškozené zaplatí.
 • 27.6. ZAHRADNÍ SLAVNOST od 15h.
 • 28.6. budeme mít sportovní den.
 • 29.6. žáci dostanou vysvědčení.

Info 28.5.2018

 INFORMATORIUM

 • Tento týden v pátek 1. června ráno se budeme fotit.
 • Od 10,30h v pátek budeme mít ve škole program MALÍ ZDRAVOTNÍCI z organizace zdravotníci - první pomoc. Vybíráme 50,-Kč.

Divadlo v Sedlčanech

V pátek se vydáme ráno v 7.30 autobusem Sedlčan na divadelní představení  v KDJS -Lotrando a Zubejda.

Akce bude hrazena ze sběru papíru.

Rodičovská schůzka  - 3.čtvrtletí, přednáška Koncepce školních zahrad

Ve čtvrtek, 26.4., se bude konat rodičovská schůzka pro rodiče žáků školy i školky. Začneme v 1. patře v učebně 1. třídy přednáškou o školních zahradách, kterou povede paní Zirhutová. Následně proběhnou třídní schůzky školy a školky. Začátek v 16 hodin.

Divadlo 23.4.2018

V pondělí, 23.4.2018, se v naší škole odehraje představení Divadla Pod Čepicí s názvem "Evelínko, pomáhejme přírodě". Program je zaměřen ke Dni Země. Vybíráme 60korun.

Info

Ve čtvrtek, 19.4., odpadá z provozních důvodů odpolední vyučování.

Info 9.4.2018

Ve čtvrtek, 12.4., odpadá z provozních důvodů odpolední vyučování.

Info 26.3.2018

 • V úterý 27.3. půjdeme navštívit skanzen, kde probíhá velikonoční program. Plánovaný návrat do školy je kolem 14hod.
 • Tento týden končí sběr pomerančové kůry. Kdo má ještě doma nějaké zásoby, prosím, pošlete do školy. Děkuji.
 • Ve čtvrtek a v pátek jsou velikonoční prázdniny.

Info - Výprava do Kamýku

Ve čtvrtek 15. 3. pojedou na výpravu žáci 4. a 5. ročníku do Kamýku nad Vltavou.

Cíl - navštívit zříceninu hradu, bunkr a další zajímavosti tohoto města.

Odjíždíme autobusem 13,05 z Vysokého Chlumce - cena asi 15 Kč. Děti si zaplatí cestu samy.

Zpět pojedeme autem Obecního úřadu, předpokládaný návrat v 16 hod.

Přibalit - cestovné, malé kapesné, pohodlné boty, malou svačinu. 

POZVÁNKA NA SCHŮZKU RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ -ve čtvrtek, 22.3.2018 v 16 hodin

Zveme Vás na informativní schůzku, která se koná v ZŠ (za přítomnosti zástupce městyse Vysoký Chlumec). Schůzka je určena rodičům dětí, které navštěvují MŠ posledním rokem před nástupem do školy.

Program:

-informace o vzdělávání v ZŠ Vysoký Chlumec

-výuka čtení metodou SFUMATO

-výuka matematiky Hejného metodou

-finanční podpora městyse Vysoký Chlumec - zřizovatele školy


Eva Buriánová a Veronika Křenková


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY- 3.4.2018

OZNÁMENÍ O ZÁPISE - VIZ.ÚŘEDNÍ DESKA

Info 15.2.2018

Z organizačních důvodů se přesouvá pondělní  6. vyučovací hodina žákům 4. a 5.roč. na úterý, 20.2. V pondělí, 19.2., skončí výuka ve 13 hodin, v úterý, 20.2., skončí výuka ve 13.45.

    

Milí rodiče.

V posledních dnech se setkáváme s tématy jídlo, zdravá strava, složení stravy, důležité složky ve stravě..... Starší děti se seznamují s událostmi kolem 2. světové války. Tato témata nemají zdánlivě nic společného, ale přesto jsou velmi aktuální. Ne všechny děti se mají tak dobře, jako naše. Ne všude na světě je mír. Vím, že je velmi důležité si tyto skutečnosti připomínat již ve škole. Naše školička je malinká a nemáme možnosti se zapojovat do větších charitativních projektů, ale chtěli bychom využít toto období před Velikonocemi, kdy by děti měli více přemýšlet, zda i ony mohou někde ušetřit nějakou drobnou částku a přispět tak na charitu (např. Lékaři bez hranic nebo Adra). Ve škole budeme mít pokladničku na tento účel do Velikonoc. Je to také možnost probrat toto téma u stolu, jak hospodaříme s jídlem.....

Naším cílem není nasbírat velkou částku peněz, ale seznámit se s tím, že nejsme na Zemi sami a někdo potřebuje i naši pomoc. Děkuji vám za vstřícnost.

Veronika Křenková

Info 12.2.2018

MASOPUST

Zítra si uděláme malý masopust. Půjdeme s dětmi ven - 4 vyučovací hodinu, zazpíváme pár písniček lidem pro radost. Pokud je to možné, ať mají děti nějakou masku (stačí jednoduchá).

Veronika Křenková

Info 23.1.2018

Ve čtvrtek, 25.1, v 16 hodin bude setkání nad matematikou s paní uč. Křenkovou.

V pátek, 26.1., bude z provozních důvodů družina pouze do 15 hodin.

Ve čtvrtek, 1.2., nebude odpolední vyučování, v pátek, 2.2. jsou pololetní prázdniny.


Info 19.1.2018

Zvu rodiče (i ostatní zájemce) na setkání nad matematikou prof.Hejného. Společně prozkoumáme matematické prostředí AUTOBUS a DĚDA LESOŇ. Je to také příležitost sejít se společně před pololetím.

Sejdeme se ve čtvrtek, 25.1.2018 v 16 hodin, v učebně 1.třídy.

Veronika Křenková
s.tereza@email.cz

DROBNÉ INFORMACE ZE ŠKOLY

 • Prvňáci už v matematice počítají do 12, někteří se nebojí i vyšších čísel. Zvládli prostředí krokování a sčítacích trojúhelníků. Čekají nás neposedové, což je velmi oblíbená "hra". Už příští týden dokončíme učebnici 1. díl, což si zaslouží malou oslavu.

Pokud máte čas, prosím trénujte poznávání čísel, která jsou kolem vás. Pomáhejte dětem propojovat poznávání ve škole s okolním světem. Velmi potřebnou pomoc potřebují v orientaci v čase. Velmi často neví jaký den, měsíc a hodiny jsou ještě velké tajemství. Za pár vyučovacích hodin ve škole se to nenaučí. Stejně důležité je hledat kolem sebe písmenka a denně číst ve slabikáři.

Také pro některé žáky je náročné se naučit poznávat stromy, ale doufám, že časté opakování, poznávání kolem vašeho domu atd. jim může pomoci.

 • Jen pro dokreslení - třeťáci poznávají přednost násobení, dělení a závorek, čtvrťáci trénují dělitelnost, páťáci si osvojují termíny povrch a objem.

 • Třeťáci se seznamují s pojmy kupující, prodávající, reklamace, reklama.....

 • Všechny čekají v dalších dnech pololetní písemky

 • Děkuji všem, kdo mi poslali staré kalendáře z minulého roku, s obrázky pracujeme často v projektech.

 • Ve výtvarné výchově pomalu vrcholí naše tvoření s tématem bezobratlých živočichů, příští hodinu bude malé překvapení, prosím, aby si děti přinesly dva toaletní papíry.

 • Pravděpodobně 13 .února oslavíme masopust. Zazpíváme si písničky, třeba i s maskami. Letos bychom rádi navštívili lidi, kteří jsou na Chlumci osamoceni či nemocní. Prosím, máte nějaký návrh? Znáte někoho, komu by návštěva dětí udělala radost?

 • A to nejlepší na konec - pololetní prázdniny budou letos 2.února.   

Info 5.1.2018

Ve středu, 10.1.2018, bude provoz školní družiny pouze do 15 hodin.

Milí rodiče, pokud máte ještě vyřazené kalendáře z uplynulého roku, nezbavujte se jich, budeme za ně velmi rádi. Pracujeme s nimi v hodinách a sbíráme z nich obrázky do výuky.

Děkujeme.Info 14.12.2017

Zítra 15.12. je turistický kroužek.

o Příští týden 19.12. od 15.30h bude vánoční besídka pro důchodce, 20.12. taktéž od 15.30h pro rodiče.

o Ve čtvrtek 21.12. pojedou žáci 5. a 4. ročníku do Prahy, neboť se o Praze učí. (Národní divadlo, lanovka, Petřín, bludiště, Pohořelec, Strahov, Pražský hrad, Nerudova ulice, Malostranské náměstí, Karlův most, pokud budeme stíhat, tak Betlémská kaple, kde je výstava Betlémů). Vybíráme 80,- Kč na cestu, vstupy budou hrazeny z darů pro školu.

o Vánoční prázdniny jsou letos od soboty 23.12. a končí 2.1. 2018.

o Sbíráme sušenou pomerančovou a mandarinkovou kůru.


--
Veronika Křenková
s.tereza@email.cz

Vánoční besídky

Srdečně zveme na vánoční vystoupení s pohádkou a koledami. Děti si připravily vystoupení pro chlumecké seniory - v úterý, 19.prosince a pro rodiče ve středu, 20. prosince. Začátek vždy v 15.30.

Připraven bude také vánoční jarmark. Věříme, že nákupem podpoříte naše děti.

Rozsvěcení vánočního stromu - info

V pátek, 1.12., vystupujeme s dětmi na rozsvícení vánočního stromu na Vysokém Chlumci. Vystoupení  začne asi od 16.15hod. Do té doby mohou děti zůstat ve školní družině. Potom půjdeme  na vystoupení společně.

Vánoční fotografování žáků

Děti MŠ se budou fotografovat ve čtvrtek, 23.11. od 8.30 - fotograf pan Růžička z příbramské agentury Dráček. Žáci školy se budou fotografovat ve středu, 29.11. - fotograf Kamil Novotný ze Sedlčan.

Schůzka rodičů žáků ZŠ

V pondělí, 13.11.2017, se koná ve škole od 15.30 třídní schůzka. 

Info 

V úterý 14.11. odpadá z provozních důvodů odpolední vyučování. V pátek, 17.11., bude státní svátek.

info 3.11.2017

 • 1.ročník - v matematice trénujeme pojmy JE VĚTŠÍ a JE MENŠÍ či ROVNÁ SE. V učebnici str. 36 tyto příklady ČTEME, v českém jazyce hledáme a čteme písmenka o,s,b,u,a,l,m,e,i. Začínáme s psaním písmen- písmenko psací malé  l. Čteme slabiky na čtecích listech.
 • Začali jsme PSÁT číslice. - 1,2
 • V prvouce bereme stromy. Pojmy KMEN, KOŘENY, KORUNA, VĚTVE, LISTY.
Jelikož ve škole rádi stříháme, lepíme a tvoříme si různé plakáty, referáty atd., potřebujeme větší množství různých obrázků. Pokud máte doma staré kalendáře, časopisy (např. o přírodě...) ,budeme za ně rádi. Letos o výtvarné výchově máme celoroční program ZVÍŘE. Na takové tvoření hledáme staré látky, krabičky, korkové zátky, papíry, roličky od toaletního papíru......--
Veronika Křenková, Eva Buriánová


Pozvánka do MŠ na Tvořivé odpoledne dětí a rodičů -úterý 7.11.

Zveme Vás na v úterý, 7. 11. od 15.30 hodin do školky na společné tvoření - vyrobíme martinské lampionky. Přineste si zavařovací sklenice a čajové svíčky.

Pozvánka na odpoledne s matematikou - 1.listopadu od 16 hodin

Zvu rodiče (i ostatní zájemce) na krátké posezení kolem matematiky prof. Hejného, kterou se ve škole učí naši žáci. Pavučiny, hadi (i stočení), děda Lesoň, krokování, indické násobení, autobus.......Co to všechno znamená?   

Veronika Křenková