DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 24. března 2020, 8.00 - 15.00, možnost prohlédnout školu a nahlédnout do výuky.


OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY V ŠD

Oznamujeme, že z provozně organizačních důvodů dochází ke změně provozní doby ve školní družině s platností od 10.února 2020.

Ranní družina bude od 7.00 hodin, odpolední družina do 15 hodin.

Důvod: Dlouhodobé onemocnění učitelky MŠ

Platnost: Do odvolání

Mgr. Eva Buriánová